Diga Vertov é un proxecto audiovisual perseguidor de significados, por máis que éstes sexan moitas veces pequenos e escorregadizos. Representar ou reproducir a realidade e captarlle de paso algún reverso é a gran tentación das pezas que se reúnen aquí. Benvidos a esta web, onde se admite calquera proposta, formato e xénero de representación. beavcamp@gmail.com

Diga Vertov is an audiovisual project that pursues meanings, even if these may sometimes be small and elusive. To represent or reproduce reality and at the same time capture a reverse is the great temptation of the pieces gathered here. Welcome to this website which allows any proposal, format and genre of representation. beavcamp@gmail.com